Skip to content

Member

Chairman: Seishiro SUGIHARA

Vice Chairperson: Yumiko YAMAMOTO

Dean: Eiji YAMASHITA

Senior Research Fellow: Nobukatsu FUJIOKA, Hiromichi MOTEKI, Shunichi FUJIKI, Kunitoshi MATSUKI

Inspector: Osamu ARAKIDA

Counselor: Takashi ITO, Keiichiro KOBORI, Toshio WATANABE

Research Fellow: Jun HISANO

Guest Fellow: Hidemichi TANAKA, Shiro TAKAHASHI, Genki FUJI

Secretary General: Shuntaro ECHIGO